Arengukava

Valga Sport arengukava võeti vastu Valga Linnavalitsuse korraldusega 6. septembril 2017, olles eelnevalt läbinud kooskõlastuse Valga Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis.

Arengukava on võimalik lugeda siit.