Uudised

Leevenenud tingimused sporditegevusele välitingimustes

Alates tänasest, 17. maist leevenevad osaliselt välitingimustes sporditegevusega seotud piirangud. Olulisemate muudatustena on välistingimustes lubatud gruppide suurused nii treeningutel kui võistlustel kuni 25 inimest, inimeste koguarv võib olla maksimaalselt 250 inimest. Kui võistluse korraldamisega otseselt seotud isikud ei puutu kokku osalejatega, siis neid osalejate hulk ei arvata.

Lisaks, kui seni pidi üritus lõppema kell 21.00, siis edaspidi on selleks 22.00. (Osalejad ei tohi viibida ürituse toimumise kohas ajavahemikus 22.00-06.00).

Sisetingimustes jätkuvad praegu kehtivad piirangud kuni 30. maini. Kui Vabariigi Valitsus ei otsusta tulenevalt viiruse levikust teisiti, siis on alates 31. maist lubatud sisetingimustes grupitreeningud kuni 10 inimeselistes gruppides, sh juhendaja. Seejuures ei tohi ruumi täituvus ületada 25% maksimaalsest täituvusest ning kokku võib ühe sportimispaigas viibida kuni 100 inimest. Kui spordihoones on mitmeid teineteisest eraldatud sportimispaikasid, siis kehtib seatud piirmäär ühe sportimispaiga kohta. Nt kui spordikompleksis on ujula, jõusaal ja pallimängusaalid, siis võib igas neis olla kuni 100 inimest, kuid mitte rohkem kui 25% ruumi maksimaalsest täituvusest, mida arvestatakse riietusruumi kappide või nagide arvu järgi.