T 09 28 18:00
Loeng "Harjumuse jõud"

Uudised

Septembri ürituste graafik spordihallis

PS! Oluline info spordihalli, keskstaadioni ja Jaanikese motokompleksi kasutajatele, sest neil päevil on treeningute aeg piiratud! 

Kava võib muutuda lähtuvalt COVID piirangutest.

 

 

COVID tõendi kontrollimise nõue

Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele, peavad alates 26. augustist 2021, kontrollitud avalikus ruumis esitama COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta kõik kliendid või osavõtjad, alates 18. eluaastast.

Valga spordihall on samuti eelnimetatud kontrollitud avalik ruum, mistõttu hakkame korraldust sellest johtuvalt ka täitma. Korraldus sätestab ka, et korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust, põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

1. Paju lahingu suvejooksu tulemused

7. augustil 2021 toimus esmakordselt Paju lahingu suvejooks. 

Distantsi pikkuseks oli 7,7 km.

 

Tule vaktsineeri end Covid-19 vastu 9. juulil Valga spordihallis

9. juulil kell 13-16 toimub COVID-19 viiruse vastu vaktsineerimine Valga spordihallis (Kuperjanovi 36). Võimalik on kohale tulla ilma eelregistreerimata, kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vaktsineerimist viib läbi tervishoiuasutus OÜ Silmarõõm S ning vaktsineeritakse Jansseni, Moderna ja Pfizeri vaktsiinidega.

Alates esmaspäevast leevenevad piirangud

Rõõm teatada, et alates esmaspäevast, 31. maist leevenevad mitmed sporditegevusega seotud piirangud.

Alates 31. maist:

  • Treeningutel ja võistlustel ei ole nii sise- kui välistingimustes enam grupipiiranguid
  • Sisetingimustes kehtib treenimisel ruumi 50% täituvuse piirang, kuid ruumi kohta ei tohi olla rohkem inimesi kui 200.
  • Sisetingimustes võib võistlustel osaleda kuni 200 inimest. Sisetingimustes võivad võistelda vaid juhendis välja toodud sihtgrupid.
  • Välistingimustes on lubatud nii treenimine kui ka võistlemine kui selles ei osale rohkem kui 250 inimest.

Leevenenud tingimused sporditegevusele välitingimustes

Alates tänasest, 17. maist leevenevad osaliselt välitingimustes sporditegevusega seotud piirangud. Olulisemate muudatustena on välistingimustes lubatud gruppide suurused nii treeningutel kui võistlustel kuni 25 inimest, inimeste koguarv võib olla maksimaalselt 250 inimest. Kui võistluse korraldamisega otseselt seotud isikud ei puutu kokku osalejatega, siis neid osalejate hulk ei arvata.

Lisaks, kui seni pidi üritus lõppema kell 21.00, siis edaspidi on selleks 22.00. (Osalejad ei tohi viibida ürituse toimumise kohas ajavahemikus 22.00-06.00).

Mai ürituste graafik

PS! Oluline info spordihalli, keskstaadioni ja Jaanikese motokompleksi kasutajatele, sest neil päevil on treeningute aeg piiratud!

Uued koroonavastased meetmed alates märtsist 

Alates 11. märtsist kuni 11. aprillini on valitsus kehtestanud uued piirangud sporditreeninguteks väli- ja sisetingimustes.

Olulisemad piirangud:
1) välitingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks
inimest, sh juhendaja ning teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad.
2) sisetingimustes ei ole treenimine lubatud.
3) Kõik, kellel on siseruumides lubatud treenida, peavad siseruumides kandma maski, v.a
sporditegevuse ajal. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski
kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik;
4) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise
Terviseameti juhiste kohaselt.

Spordihall pühade ajal

Seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga on teisipäeval, 23. veebruaril spordihall avatud kella 16ni ning kolmapäeval, 24. veebruaril suletud.